KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Tekkredi.com, Asmalı Mescit Mah. Yemenici Abdüllatif Sk. No:2/A Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Kredi Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi ("Tekkredi") tarafından oluşturulan ve işletilen bir web sitesidir ("Site"). Bireysel internet kullanıcıları ("Kullanıcı") Site’yi kullanmaya başlamakla işbu kullanım koşullarını ("Kullanım Koşulları") kabul etmiş olurlar ve Tekkredi'nin Site üzerinden verdiği hizmetlerden işbu Kullanım Koşulları’na tabi olarak yararlanırlar. Kullanım Koşulları’nda düzenlenen işbu koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Site’nin kullanımı derhal sona erdirilmelidir. Kullanıcı’nın Site’yi kullanması ve/veya kişisel bilgilerinin yer alacağı formu doldurması halinde işbu Kullanım Koşulları’nın yazılı şartları kabul edilmiş ve onaylanmış olacaktır.

Tekkredi, Site’de mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile Site’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayınını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Site’de yayın tarihinde yürürlüğe girer. Tekkredi, Kullanıcılar’a Site’ye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

Genel Kullanım Esasları

 1. Tüm Kullanıcılar, gerçek ad ve soyadlarını, TC Kimlik numaralarını, adreslerini, telefon numaralarını ve kendilerinden istenen diğer bilgileri Site arayüzüne girmek suretiyle Tekkredi'nin sunduğu hizmetlerden yararlanabilirler. Ancak; 18 yaşını doldurmamış olanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanların Site’de işlem yapmaları için veli veya kanuni temsilcilerinin rızası gerekmektedir. Tekkredi, Kullanıcılar’dan her zaman ek bilgi ve belge isteyebilir.

 2. Site üzerinde verilen hizmetler tüm Kullanıcılar’a açıktır. Aşağıdaki yazılı durumlarda, bunlarla ilişkisi olduğu tespit edilen kişi veya kişiler hakkında kanuni hakları saklı tutulmakla birlikte, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımı engellenebilir:

  • Yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı verilerin Site’ye kaydedilmesi,
  • Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,
  • Sitenin güvenliğini tehdit edecek ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.
 3. Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları ile, Tekkredi tarafından Site üzerinden sunulan hizmetten yararlanmaları için, Tekkredi'nin Kredi Kayıt Bürosu'ndan kendilerine ilişkin her türlü finansal bilgi ve raporu, Tekkredi başvurusu sırasında verecekleri SMS onayı ile 60 ay süreyle alması için gerekli her türlü izin, onay, bildirim ve diğer her türlü işlem ve eylemi vereceklerini/gerçekleştireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar’ın Kredi Kayıt Bürosu raporlarında belirtilen banka unvanları Tekkredi’ye Kredi Kayıt Bürosu'nca anonim olarak sunulacağı için, bu halde Kullanıcılar ayrıca ilgili banka isimlerini mevcut kredi bilgileriyle eşleştirerek Tekkredi'ye sunacaklardır. Söz konusu yükümlülüğe uymayan Kullanıcılar Tekkredi tarafından sağlanan hizmetten yararlanamaz.

 4. Kullanıcı, kendisi tarafından Site üzerinden veya başka araçlarla Tekkredi'ye sunulan bilgi ve belgeler ile Tekkredi'nin Kredi Kayıt Bürosu'ndan kendisine ilişkin olarak edindiği bilgi ve belgelerin, Tekkredi tarafından bankalar ve finans kuruluşları dahil üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini kabul eder. Kullanıcı, Tekkredi’nin işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen Hizmetleri sunabilmesi için Kullanıcı tarafından Tekkredi’ye sağlanan herhangi bir kişisel veriyi (kişisel bilgiler dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (“Kişisel Veriler”) toplaması, muhafaza etmesi, kullanması, işlemesi ve aktarması gerektiğinin farkında olduğunu ve buna peşinen onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Tekkredi tarafından sağlanan hizmetleri kullandığı sürece Tekkredi’ye Kişisel Veriler’i toplamak, muhafaza etmek, kullanmak, işlemek ve aktarmak üzere muvafakat verdiğini kabul etmektedir.

 5. Kullanıcı, Site’yi kullanmak ve burada sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli koşulları sağladığını, Site arayüzüne girdiği ve Tekkredi'ye sunduğu her türlü bilgi ve belgenin doğru olduğunu, söz konusu bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, Site’yi kullanmadan önce söz konusu değişiklikleri Tekkredi'ye bildireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcı, Site’ye yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceklerdir; aksi halde söz konusu bilgilerin girilmesinden doğan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır. Bilgilerinde meydana gelen değişikliklerden Tekkredi'yi zamanında haberdar etmeyen ve/veya yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi sunan Kullanıcı, Tekkredi'nin bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

 6. Kullanıcı, Site’yi hukuka uygun amaçlarla ve yürürlükteki mevzuatı gözeterek kullanmak zorundadır. Kullanıcı’nın Site’de yaptıkları her türlü işlem ve eylemden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Mevcut mali durumu olduğundan daha iyi göstermeye çalışmak, haksız menfaat elde etmek vb. amaçlarla yanlış, eksik ve yanıltıcı beyanlarda bulunmak, sahte isim, unvan ve belge kullanmak, Site üzerinde Tekkredi ve/veya üçüncü kişilerin haklarına tecavüz niteliğinde kullanımda bulunmak ve benzeri her türlü eylem yasak olup bunlardan doğacak her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya ait olacaktır. Tekkredi, Site’yi, bu tür işlem ve eylemler yaptığı düşünülen Kullanıcı’nın kullanımına kapatmak ve yetkili mercilere başvuruda bulunmak dahil olmak üzere uygun göreceği her türlü tedbiri alabilir. Kullanıcı, ayrıca, Tekkredi'nin bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

 7. Site’de bir Kullanıcı’nın hesabı/giriş bilgileri/şifreleri/e-posta adresleri ile yapılan her türlü işlem, ilgili Kullanıcı tarafından yapılmış geçerli bir irade açıklaması sayılır ve söz konusu Kullanıcı açısından hukuken bağlayıcıdır.

 8. Kullanıcı, Tekkredi tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanmak istemesi halinde, Site’de yayınlanan ücretlendirme tarifesine tabi olacaktır ve hizmetlere ancak yayınlanan ücretin tahsil edilmesi halinde erişebilecektir.

 9. Kullanıcı tarafından, herhangi bir zamanda Tekkredi müşteri hizmetlerine e-posta ya da telefon aracılığıyla talepte bulunarak hesap iptal edilebilir. Hesabını iptal eden Kullanıcı’nın Site’ye giriş yetkisi iptal edilecektir. Herhangi bir şekilde sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Tekkredi’ye aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 10. Kullanıcı’nın, Site’de yer alan ilgili araçlar vasıtasıyla Tekkredi'ye görüş, öneri veya şikayetlerini iletmeleri halinde, Tekkredi'nin cevap verme yükümlüğü bulunmamaktadır. Ayrıca, Tekkredi kendisine yöneltilen görüş, öneri ve şikayet bilgilerini kullanabilecek olup Kullanıcılar bu konuda Tekkredi'ye karşı herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklardır.

 11. Tekkredi, Site’de doğrudan veya dolaylı olarak, kendi kontrolü altında olmayan, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine, içeriklere ve/veya dosyalara bağlantı (link) verebilir. Tekkredi'nin bunlarla ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, bilgi verme veya reklam amaçlı söz konusu bağlantılar açık veya zımni bir beyan veya garanti olarak yorumlanamaz.

 12. Kullanıcı, Site’nin kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temininden sorumludur. Site’nin kullanımından dolayı Kullanıcı’ya ait donanım ve/veya yazılımın zarara uğraması halinde Tekkredi'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmek ve Tekkredi'ye üye olarak kaydolmakla birlikte, vermiş olduğu iletişim bilgileri üzerinden (e-posta, cep telefonu) Tekkredi'nin Kullanıcılar’a Tekkredi ve hizmetleriyle ilgili ve Tekkredi üzerinden yapılan başvurularla ilgili bilgilendirme amaçlı SMS, e-posta ve telefon aracılığıyla ulaşabileceğini kabul eder. Kullanıcı tarafından Tekkredi'ye ilişkin e-posta, SMS veya telefon ile yapılan bilgilendirmelerin alınmak istenmemesi halinde durum Tekkredi'ye info@tekkredi.com adresine e-posta atılarak bildirilerek bu bildirimlerin yapılmaması talep edilebilir.

Tekkredi Tarafından Sunulacak Hizmetin Esasları

 1. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları uyarınca Tekkredi’nin kendisine Kişisel Veriler’i: (a) Hizmetlerin tanımlandığı şekli ile verilmesini sağlamak ve işbu Kullanım Koşulları’nda düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla Kullanıcı’dan temin ettiği Kişisel Veriler’i kullanmasına; (b) Kişisel Veriler’i toplamasına ve işlemesine, kendi kayıtlarını tutmak, şirket içi raporlama ve analiz yapma ile dolandırıcılığın tespiti ve destek hizmeti verme amacıyla kullanmasına; (c) kanunen, mahkeme kararı veya başka bir yetkili organ tarafından gerekli görüldüğü takdirde veya hukuki bir uyuşmazlıkta Tekkredi’nin haklarını korumak için gerekli olduğu hallerde veya Tekkredi’nin bahse konu ifşanın herhangi bir fiziksel zararı veya maddi kaybı önlemek üzere veya şüpheli veya fiili bir dolandırıcılık faaliyeti veya yasadışı faaliyete ilişkin soruşturma ile bağlantılı olarak gerekli veya uygun olduğuna kanaat getirmesi halinde Kişisel Veriler’i ifşa etmesine; (d) Kredi Kayıt Bürosuna ve işbu Kullanım Koşulları’nda tanımlanan hizmete ilişkin olarak her türlü finansal kuruluşa Kullanıcı’yı tanıtmak ve Tekkredi’ye ilişkin hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kişisel Veriler’i transfer etmesine; (e) Kişisel Veriler’in Tekkredi’nin faaliyetlerini yürütme ve geliştirme (yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi; bağlantıların yönetilmesi; verilen reklamların etkinliğinin belirlenmesi; ürün, hizmet ve web sitelerinin analizi; web sitelerinin işlevselliğinin kolaylaştırılması ve muhasebe, denetim, faturalama, denkleştirme ve tahsil etme işlemlerinin gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere) amacıyla kullanılmasına; (f) interaktif varlıklarının takibi ve geliştirilmesi amacıyla Kişisel Veriler’in kullanılmasına; (g) Kişisel Veriler’in veri analizi (kişisel bilgilerin anonimleştirilmesi de dahil olmak üzere) ve diğer ölçüm metodları arasında iş performansını, kayıtlı kişi sayısını, kanalları, gerçekleştirilen işlemleri ve site performansını belirlemek amacı ile kullanılmasına; ve (h) Kişisel Veriler’e dahil olan telefon numarası ve/veya mail adresinin Tekkredi ve/veya Tekkredi’nin bağlı şirketleri tarafından Kullanıcı ile iletişim için kullanılmasına peşinen onay vermektedir.

 2. Tekkredi, Kullanıcı’nın mevcut kredi ve diğer bilgilerinin bankalar veya kredi veren diğer finans kuruluşlarına iletilmesi; bankalar veya kredi veren diğer finans kuruluşlarının, mevcut kredilerin konsolidasyonu ve yeniden yapılandırılması ya da yeni kredi ihtiyaçları için kredi tekliflerinin Kullanıcı’ya iletilmesi; Kullanıcı’nın kendilerine sunulan teklifleri karşılaştırarak içlerinden uygun bulduklarını seçmeleri ve ilgili banka ve kredi veren diğer finans kuruluşuna ön başvuruda bulunmaları için elektronik bir platform sağlamaktadır. Bu kapsamda Tekkredi'nin verdiği hizmet, Kullanıcı ile banka ve kredi veren diğer finans kurumları arasında teklif verme, kredi başvurusu yapma ve benzeri işlemlerin yapılması için elektronik platformun sağlanmasından ibarettir. Tekkredi'nin verdiği hizmet, alım, satım, temsilcilik, acentalık, mümessillik, ticari işler tellallığı, vekalet, kefalet, garanti veya diğer herhangi bir hukuki ilişki oluşturmamaktadır.

  Tekkredi'nin Kullanıcı’ya ait bilgileri, anlaşmalı olduğu bankalar ve finans kuruluşlarına iletmesini takiben, bu kurumlar, tamamen kendi inisiyatiflerinde olmak üzere, kredi konsolidasyon ve yeniden yapılandırma tekliflerini ya da yeni kredi tekliflerini Site üzerinden ilgili Kullanıcı’ya iletilirler. Kullanıcı, banka ve finans kuruluşları tarafından kendilerine iletilen tekliflerden birini, kendi takdirine bağlı olarak, Site üzerinden seçerek ön başvuruda bulunabilir. Kullanıcı, Site üzerinden banka ve finans kuruluşlarına yaptıkları ön başvuruların, ilgili kredi kuruluşuna doğrudan yapılmış bir başvuru sayılarak buna ilişkin hukuki sonuçlar doğuracağını kabul ederler. Kullanıcı, ön başvuruda bulunmalarının ardından, kredi işlemlerinin yürütülerek tamamlanabilmesi için, banka formlarını ve teklifini kabul ettikleri bankayı yetkilendirme amaçlı diğer dokümanları imzalamak dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, mevcut kredilerin ya da talep edilen kredilerin türüne ve miktarına göre gerekli olan tüm işlemleri yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Tekkredi, Kullanıcı tarafından Site üzerinden yapılan başvuru üzerine bankalar ve kredi kurumları tarafından sağlanan kriterler kapsamında Kullanıcı’nın başvurusunu bir ön incelemeye tabi tutarak söz konusu başvuruyu ilgili kurumlara iletip iletmeme konusunda münhasır yetkiye sahiptir. Ön inceleme kriterlerinin karşılanması halinde ise, başvurunun iletildiği ilgili kurumlar tarafından yapılacak inceleme neticesinde, teklif verip vermeme kararı münhasıran ilgili kurumlara aittir. Kullanıcı’nın başvurusunun herhangi bir nedenle ön inceleme neticesinde kurumlara iletilmemesi veya iletilmesine rağmen kurumlar tarafından bir teklif verilmemesine ilişkin olarak bir hak iddia edemeyeceğini, herhangi bir ücret iadesi talebinde bulunamayacağını, bu hususların Site kapsamında Tekkredi ve ilgili kurumların takdirinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Site üzerinden bilgilerini sunan Kullanıcı’ya herhangi bir banka veya finans kuruluşu tarafından geri dönüş yapılacağına dair bir taahhütte bulunmamaktadır.

  Tekkredi, Site’nin kesintisiz işleyeceğini de taahhüt etmemektedir. Tekkredi'nin, Site üzerinden verilen hizmetlerden dolayı ve hizmetlerle bağlantılı olarak Kullanıcı’ya veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, hizmetin verilmediği, geciktirildiği, iyi bir kalitede verilmediği ve/veya kendilerinin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı ve benzeri sebeplerle Tekkredi'den hiçbir talepte bulunmayacaklardır.

  Tekkredi, Site’de sunulan bilgilerin tamlığı, doğruluğu, güncelliği, Kullanıcı’ya iletilen kredi teklifleri kapsamında sunulacak kredinin şartları, verileceği, hizmet kalitesi ve amaca uygunluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Site’de yer alan hiçbir bilgi ve içeriğe ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve garanti vermemektedir. Site üzerinde bulunan içerik ve sağlanan hizmetlere ilişkin olarak Tekkredi'nin, bağlı şirketlerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Kredi tesisi ve kredi tesisinden doğan hak ve yükümlülükler dahil olmak üzere, Kullanıcı’nın mevcut kredilerinin konsolide edilmesi ve yeniden yapılandırılması ya da Kullanıcılar’a yeni kredi tahsis edilmesi kapsamında tüm sorumluluk kredi ilişkisinin taraflarına ait olup Tekkredi, söz konusu hukuki ilişkiye dahil değildir. Bu kapsamda, Kullanıcı, kredi sözleşmesinin akdedilmemesinden veya kredi sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden dolayı Tekkredi'den herhangi bir talepte bulunmayacaklardır. Tekkredi, yalnızca Kullanıcı’dan gelen bilgileri, ön incelemeye tabi tutmak, bunları banka ve finans kuruluşlarına iletmek ve bu kuruluşlardan gelen bilgileri Kullanıcı’ya iletmek için olan elektronik platformu sağlamaktadır. Tekkredi, kredi şartlarına ilişkin olarak Site’de yer alan bilgilerin en iyi ve/veya elverişli kredi teklifi olduğunu taahhüt etmemekte ve/veya söz konusu kredilere ilişkin bir öneride bulunmamaktadır.

  Kullanıcı, Tekkredi'nin kendilerine herhangi bir bildirimde bulunmadan ve süre tanımadan, Site üzerinde bulunan içerikleri, yapılabilecek işlemleri, işlemlerin özelliklerini, sunulan hizmetleri, Site’nin kullanım amacını, Kullanıcılar tarafından kullanılma şekil ve şartlarını her zaman değiştirebileceğini, ayrıca Site’yi işletmeyi durdurabileceğini, Site’yi kapatabileceğini veya tamamen kendi takdiri dahilinde olmak üzere belli Kullanıcılar’a hizmet vermeyi durdurabileceğini kabul eder.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

 1. Site’nin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Tekkredi'ye aittir. Site içeriğinde bulunan yazılım ürünleri, dosyalar, veri tabanları, kataloglar, metinler, resimler, görsel ve işitsel imgeler ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet haklarına tabi unsurları Tekkredi'nin yazılı izni olmadan kişisel ve/veya ticari amaçla kopyalanamaz, tekrar üretilemez, işlenemez, çoğaltılamaz, kaynak koda dönüştürülemez, ayrıştırılamaz, kullanılamaz ve dağıtılamaz.

 2. Tekkredi, Kullanıcı tarafından Site üzerinden veya başka araçlarla Tekkredi'ye sunulan bilgi ve belgeler ile Kredi Kayıt Bürosu'ndan Kullanıcılar’a ilişkin olarak edindiği bilgi ve belgeleri üçüncü kişilerle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde saklayabilir, kullanabilir ve işleyebilir. Tekkredi, daha kaliteli hizmet vermek, Kullanıcılar’ın davranış alışkanlıklarına göre daha efektif teklifler sunmak ve Kullanıcılar’ın güvenliğini sağlamak için Site üzerinden işlem yapan kullanıcıların hareketlerini kayıt altına almakta serbesttir. Site’yi kullanmaya başlamakla, Kullanıcılar, Site üzerindeki işlemlerinin kayıt altına alınabileceğini ve bu kayıtların derlenmesi sonucu elde edilen bilgilerin anonimleştirilerek istatistikler üretilmesinde kullanılabileceğini, ticari sırlar hariç olmak üzere, söz konusu bilgilere ilişkin fikri mülkiyet haklarının münhasıran Tekkredi'ye ait olduğunu, bu konuda Tekkredi'den herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddede belirtilen haller dışında, Tekkredi Kullanıcılar’a ilişkin olarak elde etmiş olduğu bilgileri, gizli tutacak, Site’de sunduğu hizmetin amaç ve gerekleri dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Tekkredi ile paylaşılmadan önce herhangi bir şekilde kamuya açık hale gelmiş bilgiler ve yasal olarak açıklanması zorunlu olan bilgiler gizlilik yükümlülüğünün dışındadır.

 3. Kullanıcılar, Site kullanımları sırasında Tekkredi, Site, diğer Kullanıcılar ve ilgili banka ve finans kuruluşlarıyla ilgili olarak edindikleri bilgileri gizli tutmayı, her ne sebeple olursa olsun üçüncü kişilere ifşa etmemeyi ve amaçları dışında kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Hizmet Sürekliliği

 1. Tekkredi taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Kullanım Koşulları üzerinde ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. Tekkredi, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel Kullanım Koşulları’nı aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Sitede yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile Kullanıcılar’a bildirilecektir. Güncel Kullanım Koşulları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Site’nin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Kullanım Koşulları’na tabi olacaktır.

 2. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı veya talepte bulunduğu andan itibaren işbu Kullanım Koşulları’na uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Kullanım Koşulları, Kullanıcı’nın hesabının herhangi bir şekilde kapatılması ile kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Kişisel Bilgilerin Güvenliği ve İşlenmesi

 1. Üye, kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Üyenin işbu kişisel verileri kendisinin Portal kapsamında üyelik sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir.

 2. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Kredi Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

 3. Üye’nin kişisel verileri daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, ticari faaliyetleri geliştirmek işbu Kullanım Sözleşmesinin Şirket’e yüklediği sorumlulukları yerine getirmek ve buna benzer amaçlarla işlenmektedir.

 4. Üye’ye ait kişisel veriler, verilen hizmetin ifası kapsamında muhafaza ve depolanma işlemleri çerçevesinde Şirket’in birlikte çalıştığı veya ticari işbirliği içerisinde olduğu Veri İşleyen sıfatını haiz olan yurtiçi ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişilere veya Şirket’in ortağı ya da iştiraklerine aktarılabilir.

 5. Üye’ye ait kişisel veriler Portal’da yer alan başvuru formu marifetiyle ya da gerekli görülmesi halinde Şirket tarafından belrilenecek farklı usullerde toplanmaktadır.

 6. Üye; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirket’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.

Gizlilik Politikası

 1. Sitede Kullanıcılar’a daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, meslek, telefon numarası, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. Site ile toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcı’nın hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için Site bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; Site üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler anonim hale getirilerek analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

 2. Site içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması ile Facebook’un Yeniden Pazarlama ve Benzer Kişilere Pazarlama özellikleri kullanılmaktadır. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ve Facebook ile sağlanan demografik bilgiler, Site’yi ve varsa Site üzerinden verilen reklamları, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılar’a ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları’nın kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.

 3. Google ve Facebook dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, Siteyi internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin Site’ye geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere Site tarafından, Google ve Facebook dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

 4. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nı onaylayarak, Tekkredi ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için Tekkredi’nin iştiraki olan diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir.

 5. Site üyeliği çerçevesinde gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak veya info@tekkredi.com adresine e-posta göndererek e-posta gönderim listesinden her zaman çıkış yapılabilmektedir.

Diğer Hükümler

 1. Kullanıcılar, Tekkredi'nin işbu Kullanım Koşulları'nda ve Site’de yer alan diğer benzeri politika ve şartlarda, herhangi bir zamanda, Kullanıcılar’a bildirimde bulunmaksızın, dilediği değişiklikleri yapabileceğini ve değişikliklerin Site’de yayınlandıkları tarihlerden itibaren söz konusu değişikliklerle bağlı olacaklarını kabul ederler.

 2. Kullanıcılar, Site üzerinden aldıkları hizmetlerden doğan hak ve yükümlülüklerini, Tekkredi'nin yazılı izni olmaksızın, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemezler.

 3. Doğal afetler, yangın, savaş, seferberlik, isyan, grev, lokavt, resmi mercilerce alınmış kararlar, yaygın elektrik kesintisi, altyapı ve internet bağlantı sorunları, bilgisayar korsanı saldırısı gibi, Tarafların makul kontrolleri dışında gelişen ve/veya Tekkredi'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği benzeri haller mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde, Tekkredi açısından, temerrüt veya ifa etmeme vb. hallerden doğan herhangi bir yükümlülük söz konusu olmayacaktır.

 4. Tekkredi, yasal tebligat yolları ile tebligat yapma hakkı saklı kalmak üzere, elektronik haberleşme kanallarını kullanarak da Kullanıcılar’a geçerli şekilde bildirimde bulunabilir.

 5. İşbu Kullanım Koşulları Türk Hukuku’na tabi olup işbu Kullanım Koşulları'ndan kaynaklanan her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.