KULLANIM KOŞULLARI

Tekkredi.com, Asmalı Mescit Mah. Yemenici Abdüllatif Sk. No:2/A Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Kredi Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi ("Tekkredi") tarafından oluşturulan ve işletilen bir web sitesidir ("Site"). Bireysel internet kullanıcıları ("Kullanıcı") Site’yi kullanmaya başlamakla işbu kullanım koşullarını ("Kullanım Koşulları") kabul etmiş olurlar ve Tekkredi'nin Site üzerinden verdiği hizmetlerden işbu Kullanım Koşulları’na tabi olarak yararlanırlar. Kullanım Koşulları’nda düzenlenen işbu koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Site’nin kullanımı derhal sona erdirilmelidir. Kullanıcı’nın Site’yi kullanması ve/veya kişisel bilgilerinin yer alacağı formu doldurması halinde işbu Kullanım Koşulları’nın yazılı şartları kabul edilmiş ve onaylanmış olacaktır.

Tekkredi, Site’de mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile Site’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayınını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Site’de yayın tarihinde yürürlüğe girer. Tekkredi, Kullanıcılar’a Site’ye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

Genel Kullanım Esasları

 1. Tüm Kullanıcılar, gerçek ad ve soyadlarını, TC Kimlik numaralarını, adreslerini, telefon numaralarını ve kendilerinden istenen diğer bilgileri Site arayüzüne girmek suretiyle Tekkredi'nin sunduğu hizmetlerden yararlanabilirler. Ancak; 18 yaşını doldurmamış olanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanların Site’de işlem yapmaları için veli veya kanuni temsilcilerinin rızası gerekmektedir. Tekkredi, Kullanıcılar’dan her zaman ek bilgi ve belge isteyebilir.

 2. Site üzerinde verilen hizmetler tüm Kullanıcılar’a açıktır. Aşağıdaki yazılı durumlarda, bunlarla ilişkisi olduğu tespit edilen kişi veya kişiler hakkında kanuni hakları saklı tutulmakla birlikte, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımı engellenebilir:

  • Yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı verilerin Site’ye kaydedilmesi,
  • Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,
  • Sitenin güvenliğini tehdit edecek ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

  Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları ile, Tekkredi tarafından Site üzerinden sunulan hizmetten yararlanmaları için, Tekkredi'nin Kredi Kayıt Bürosu'ndan kendilerine ilişkin her türlü finansal bilgi ve raporu, Tekkredi başvurusu sırasında verecekleri SMS onayı ile 60 ay süreyle alması için gerekli her türlü izin, onay, bildirim ve diğer her türlü işlem ve eylemi vereceklerini/gerçekleştireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar’ın Kredi Kayıt Bürosu raporlarında belirtilen banka unvanları Tekkredi’ye Kredi Kayıt Bürosu'nca anonim olarak sunulacağı için, bu halde Kullanıcılar ayrıca ilgili banka isimlerini mevcut kredi bilgileriyle eşleştirerek Tekkredi'ye sunacaklardır. Söz konusu yükümlülüğe uymayan Kullanıcılar Tekkredi tarafından sağlanan hizmetten yararlanamaz.

 3. Kullanıcı, Site’yi kullanmak ve burada sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli koşulları sağladığını, Site arayüzüne girdiği ve Tekkredi'ye sunduğu her türlü bilgi ve belgenin doğru olduğunu, söz konusu bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, Site’yi kullanmadan önce söz konusu değişiklikleri Tekkredi'ye bildireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcı, Site’ye yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceklerdir; aksi halde söz konusu bilgilerin girilmesinden doğan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır. Bilgilerinde meydana gelen değişikliklerden Tekkredi'yi zamanında haberdar etmeyen ve/veya yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi sunan Kullanıcı, Tekkredi'nin bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

 4. Kullanıcı, Site’yi hukuka uygun amaçlarla ve yürürlükteki mevzuatı gözeterek kullanmak zorundadır. Kullanıcı’nın Site’de yaptıkları her türlü işlem ve eylemden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Mevcut mali durumu olduğundan daha iyi göstermeye çalışmak, haksız menfaat elde etmek vb. amaçlarla yanlış, eksik ve yanıltıcı beyanlarda bulunmak, sahte isim, unvan ve belge kullanmak, Site üzerinde Tekkredi ve/veya üçüncü kişilerin haklarına tecavüz niteliğinde kullanımda bulunmak ve benzeri her türlü eylem yasak olup bunlardan doğacak her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya ait olacaktır. Tekkredi, Site’yi, bu tür işlem ve eylemler yaptığı düşünülen Kullanıcı’nın kullanımına kapatmak ve yetkili mercilere başvuruda bulunmak dahil olmak üzere uygun göreceği her türlü tedbiri alabilir. Kullanıcı, ayrıca, Tekkredi'nin bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

 5. Site’de bir Kullanıcı’nın hesabı/giriş bilgileri/şifreleri/e-posta adresleri ile yapılan her türlü işlem, ilgili Kullanıcı tarafından yapılmış geçerli bir irade açıklaması sayılır ve söz konusu Kullanıcı açısından hukuken bağlayıcıdır.

 6. Kullanıcı, Tekkredi tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanmak istemesi halinde, Site’de yayınlanan ücretlendirme tarifesine tabi olacaktır ve hizmetlere ancak yayınlanan ücretin tahsil edilmesi halinde erişebilecektir.

 7. Kullanıcı tarafından, herhangi bir zamanda Tekkredi müşteri hizmetlerine e-posta ya da telefon aracılığıyla talepte bulunarak hesap iptal edilebilir. Hesabını iptal eden Kullanıcı’nın Site’ye giriş yetkisi iptal edilecektir. Herhangi bir şekilde sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Tekkredi’ye aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 8. Kullanıcı’nın, Site’de yer alan ilgili araçlar vasıtasıyla Tekkredi'ye görüş, öneri veya şikayetlerini iletmeleri halinde, Tekkredi'nin cevap verme yükümlüğü bulunmamaktadır. Ayrıca, Tekkredi kendisine yöneltilen görüş, öneri ve şikayet bilgilerini kullanabilecek olup Kullanıcılar bu konuda Tekkredi'ye karşı herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklardır.

 9. Tekkredi, Site’de doğrudan veya dolaylı olarak, kendi kontrolü altında olmayan, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine, içeriklere ve/veya dosyalara bağlantı (link) verebilir. Tekkredi'nin bunlarla ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, bilgi verme veya reklam amaçlı söz konusu bağlantılar açık veya zımni bir beyan veya garanti olarak yorumlanamaz.

 10. Kullanıcı, Site’nin kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temininden sorumludur. Site’nin kullanımından dolayı Kullanıcı’ya ait donanım ve/veya yazılımın zarara uğraması halinde Tekkredi'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmek ve Tekkredi'ye üye olarak kaydolmakla birlikte, vermiş olduğu iletişim bilgileri üzerinden (e-posta, cep telefonu) Tekkredi'nin Kullanıcılar’a Tekkredi ve hizmetleriyle ilgili ve Tekkredi üzerinden yapılan başvurularla ilgili bilgilendirme amaçlı SMS, e-posta ve telefon aracılığıyla ulaşabileceğini kabul eder. Kullanıcı tarafından Tekkredi'ye ilişkin e-posta, SMS veya telefon ile yapılan bilgilendirmelerin alınmak istenmemesi halinde durum Tekkredi'ye info@tekkredi.com adresine e-posta atılarak bildirilerek bu bildirimlerin yapılmaması talep edilebilir.

Tekkredi Tarafından Sunulacak Hizmetin Esasları

 1. Tekkredi, Kullanıcı’nın mevcut kredi ve diğer bilgilerinin bankalar veya diğer finans kuruluşlarına iletilmesi; bankalar veya kredi veren diğer finans kuruluşlarının, mevcut kredilerin konsolidasyonu ve yeniden yapılandırılması ya da yeni kredi ihtiyaçları için kredi tekliflerinin Kullanıcı’ya iletilmesi; Kullanıcı’nın kendilerine sunulan teklifleri karşılaştırarak içlerinden uygun bulduklarını seçmeleri ve ilgili banka ve kredi veren diğer finans kuruluşuna ön başvuruda bulunmaları için elektronik bir platform sağlamaktadır. Bu kapsamda Tekkredi'nin verdiği hizmet, Kullanıcı ile banka ve diğer finans kurumları arasında teklif verme, kredi başvurusu yapma ve benzeri işlemlerin yapılması için elektronik platformun sağlanmasından ibarettir. Tekkredi'nin verdiği hizmet, alım, satım, temsilcilik, acentalık, mümessillik, ticari işler tellallığı, vekalet, kefalet, garanti veya diğer herhangi bir hukuki ilişki oluşturmamaktadır.

 2. Tekkredi'nin Kullanıcı’ya ait bilgileri, anlaşmalı olduğu bankalar ve finans kuruluşlarına iletmesini takiben, bu kurumlar, tamamen kendi inisiyatiflerinde olmak üzere, kredi konsolidasyon ve yeniden yapılandırma tekliflerini ya da yeni kredi tekliflerini Site üzerinden ilgili Kullanıcı’ya iletilirler. Kullanıcı, banka ve finans kuruluşları tarafından kendilerine iletilen tekliflerden birini, kendi takdirine bağlı olarak, Site üzerinden seçerek ön başvuruda bulunabilir. Kullanıcı, Site üzerinden banka ve finans kuruluşlarına yaptıkları ön başvuruların, ilgili kredi kuruluşuna doğrudan yapılmış bir başvuru sayılarak buna ilişkin hukuki sonuçlar doğuracağını kabul ederler. Kullanıcı, ön başvuruda bulunmalarının ardından, kredi işlemlerinin yürütülerek tamamlanabilmesi için, banka formlarını ve teklifini kabul ettikleri bankayı yetkilendirme amaçlı diğer dokümanları imzalamak dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, mevcut kredilerin ya da talep edilen kredilerin türüne ve miktarına göre gerekli olan tüm işlemleri yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. Tekkredi, Kullanıcı tarafından Site üzerinden yapılan başvuru üzerine bankalar ve kredi kurumları tarafından sağlanan kriterler kapsamında Kullanıcı’nın başvurusunu bir ön incelemeye tabi tutarak söz konusu başvuruyu ilgili kurumlara iletip iletmeme konusunda münhasır yetkiye sahiptir. Ön inceleme kriterlerinin karşılanması halinde ise, başvurunun iletildiği ilgili kurumlar tarafından yapılacak inceleme neticesinde, teklif verip vermeme kararı münhasıran ilgili kurumlara aittir. Site üzerinden bilgilerini sunan Kullanıcı’ya herhangi bir banka veya finans kuruluşu tarafından geri dönüş yapılacağına dair bir taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, başvurusunun herhangi bir nedenle ön inceleme neticesinde kurumlara iletilmemesi veya iletilmesine rağmen kurumlar tarafından bir teklif verilmemesine ilişkin olarak bir hak iddia edemeyeceğini, herhangi bir ücret iadesi talebinde bulunamayacağını, bu hususların Site kapsamında Tekkredi ve ilgili kurumların takdirinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4. Tekkredi, Site’nin kesintisiz işleyeceğini de taahhüt etmemektedir. Tekkredi'nin, Site üzerinden verilen hizmetlerden dolayı ve hizmetlerle bağlantılı olarak Kullanıcı’ya veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, hizmetin verilmediği, geciktirildiği, iyi bir kalitede verilmediği ve/veya kendilerinin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı ve benzeri sebeplerle Tekkredi'den hiçbir talepte bulunmayacaklardır.

 5. Tekkredi, Site’de sunulan bilgilerin tamlığı, doğruluğu, güncelliği, Kullanıcı’ya iletilen kredi teklifleri kapsamında sunulacak kredinin şartları, verileceği, hizmet kalitesi ve amaca uygunluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Site’de yer alan hiçbir bilgi ve içeriğe ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve garanti vermemektedir. Site üzerinde bulunan içerik ve sağlanan hizmetlere ilişkin olarak Tekkredi'nin, bağlı şirketlerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Kredi tesisi ve kredi tesisinden doğan hak ve yükümlülükler dahil olmak üzere, Kullanıcı’nın mevcut kredilerinin konsolide edilmesi ve yeniden yapılandırılması ya da Kullanıcılar’a yeni kredi tahsis edilmesi kapsamında tüm sorumluluk kredi ilişkisinin taraflarına ait olup Tekkredi, söz konusu hukuki ilişkiye dahil değildir. Bu kapsamda, Kullanıcı, kredi sözleşmesinin akdedilmemesinden veya kredi sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden dolayı Tekkredi'den herhangi bir talepte bulunmayacaklardır. Tekkredi, yalnızca Kullanıcı’dan gelen bilgileri, ön incelemeye tabi tutmak, bunları banka ve finans kuruluşlarına iletmek ve bu kuruluşlardan gelen bilgileri Kullanıcı’ya iletmek için olan elektronik platformu sağlamaktadır. Tekkredi, kredi şartlarına ilişkin olarak Site’de yer alan bilgilerin en iyi ve/veya elverişli kredi teklifi olduğunu taahhüt etmemekte ve/veya söz konusu kredilere ilişkin bir öneride bulunmamaktadır.

 6. Kullanıcı, Tekkredi'nin kendilerine herhangi bir bildirimde bulunmadan ve süre tanımadan, Site üzerinde bulunan içerikleri, yapılabilecek işlemleri, işlemlerin özelliklerini, sunulan hizmetleri, Site’nin kullanım amacını, Kullanıcılar tarafından kullanılma şekil ve şartlarını her zaman değiştirebileceğini, ayrıca Site’yi işletmeyi durdurabileceğini, Site’yi kapatabileceğini veya tamamen kendi takdiri dahilinde olmak üzere belli Kullanıcılar’a hizmet vermeyi durdurabileceğini kabul eder.

Fikri Mülkiyet Hakları ve Gizlilik

 1. Site’nin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Tekkredi'ye aittir. Site içeriğinde bulunan yazılım ürünleri, dosyalar, veri tabanları, kataloglar, metinler, resimler, görsel ve işitsel imgeler ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet haklarına tabi unsurları Tekkredi'nin yazılı izni olmadan kişisel ve/veya ticari amaçla kopyalanamaz, tekrar üretilemez, işlenemez, çoğaltılamaz, kaynak koda dönüştürülemez, ayrıştırılamaz, kullanılamaz ve dağıtılamaz.

 2. Tekkredi, Kullanıcı tarafından Site üzerinden veya başka araçlarla Tekkredi'ye sunulan bilgi ve belgeler ile Kredi Kayıt Bürosu'ndan Kullanıcılar’a ilişkin olarak edindiği bilgi ve belgeleri üçüncü kişilerle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde saklayabilir, kullanabilir ve işleyebilir. Tekkredi, daha kaliteli hizmet vermek, Kullanıcılar’ın davranış alışkanlıklarına göre daha efektif teklifler sunmak ve Kullanıcılar’ın güvenliğini sağlamak için Site üzerinden işlem yapan kullanıcıların hareketlerini kayıt altına almakta serbesttir. Site’yi kullanmaya başlamakla, Kullanıcılar, Site üzerindeki işlemlerinin kayıt altına alınabileceğini ve bu kayıtların derlenmesi sonucu elde edilen bilgilerin anonimleştirilerek istatistikler üretilmesinde kullanılabileceğini, ticari sırlar hariç olmak üzere, söz konusu bilgilere ilişkin fikri mülkiyet haklarının münhasıran Tekkredi'ye ait olduğunu, bu konuda Tekkredi'den herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddede belirtilen haller dışında, Tekkredi Kullanıcılar’a ilişkin olarak elde etmiş olduğu bilgileri, gizli tutacak, Site’de sunduğu hizmetin amaç ve gerekleri yasal zorunluluklar dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Tekkredi ile paylaşılmadan önce herhangi bir şekilde kamuya açık hale gelmiş bilgiler ve yasal olarak açıklanması zorunlu olan bilgiler gizlilik yükümlülüğünün dışındadır.

 3. Kullanıcılar, Site kullanımları sırasında Tekkredi, Site, diğer Kullanıcılar ve ilgili banka ve finans kuruluşlarıyla ilgili olarak edindikleri bilgileri gizli tutmayı, her ne sebeple olursa olsun üçüncü kişilere ifşa etmemeyi ve amaçları dışında kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Hizmet Sürekliliği

 1. Tekkredi taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Kullanım Koşulları üzerinde ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. Tekkredi, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel Kullanım Koşulları’nı aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Sitede yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile Kullanıcılar’a bildirilecektir. Güncel Kullanım Koşulları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Site’nin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Kullanım Koşulları’na tabi olacaktır.

 2. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı veya talepte bulunduğu andan itibaren işbu Kullanım Koşulları’na uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Kullanım Koşulları, Kullanıcı’nın hesabının herhangi bir şekilde kapatılması ile kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Kişisel Bilgilerin Güvenliği ve İşlenmesi

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Veri Sorumlusu Tekkredi olup, Tekkredi Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kullanıcı, Tekkredi’nin istatistiki bilgi toplaması, derlemesi, ve işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen hizmetleri sunabilmesi için, kendisi tarafından Site üzerinden veya başka yollarla Tekkredi'ye verdiği veya Tekkredi'nin Kredi Kayıt Bürosu'ndan veya kamuya açık alanlardan kendisine ilişkin olarak edindiği bilgi ve belgelerin Tekkredi’ye verilen herhangi bir kişisel veriyi (“Kişisel Veriler”) veya Kanun’da tanımlandığı şekliyle Özel Nitelikli Kişisel Veriyi toplaması, muhafaza etmesi, kullanması, işlemesi ve aktarması gerektiğinin farkında olduğunu kabul eder.

 2. Tekkredi mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükler çerçevesinde; işbu Kullanım Koşullarında yer alan amaçlar ile yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesini sağlayacak Kullanıcıya ait Kişisel Verileri (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, cep telefonu numarası, e-posta, adres, kimlik bilgileri, fatura bilgileri, meslek bilgisi, finansal durum ve malvarlığı verileri, skorlama verileri, lokasyon verileri, log kayıtları, medeni durum, askerlik durumu ile ilgili bilgiler, iletişim ve adres bilgileri, banka hesap bilgileri ve kredi kartı verileri gibi) ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri (dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler vb), Kanuna uygun surette toplayabilir ve işleyebilir. Bu veriler, Kullanıcının işburada verdiği açık rızasına ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Tekkredi tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile, bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve kanunların emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

 3. Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verinizin Tekkredi tarafından işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir:

  1. Kredi sağlanmasına aracılık yapılması ile ilgili süreçlerin ilerletilmesi
  2. Hizmetin temininde müşterilerin finansal analizinin, skorlamasının ve fiyatlamasının yapılması ve bu kapsamda hizmetin fiyatlanması
  3. İş ortakları, bankalar veya diğer finans kuruluşları ile olan ilişkilerin yönetimi
  4. Potansiyel iş ortakları ve finans kuruluşları ile iletişimin sağlanması
  5. Şirket’in finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
  6. Şirketin ürün ve hizmetlerinin önerilmesi ve tanıtılması için gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası
  7. Şirket’in hukuk işlerinin icrası/takibi
  8. Personel istihdamına ilişkin süreçlerin yönetimi ve yürütülmesi
  9. Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  10. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  11. Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası
  12. Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  13. Veri Sahibinin talep ve şikâyet yönetimi
  14. Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi
  15. Yetkili devlet kurumlarına mevzuata göre bilgi verilmesi
 4. Tekkredi Kişisel Verileri elektronik ortamda toplamakta olup, Madde 5.3’te sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde hem Kişisel Verileri hem de Özel Nitelikli Kişisel Verileri Kanun’un 8. Maddesine uygun olarak yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere (bankalar, finans kuruluşları, işbirliği yapılan şirket veya kişiler, hissedarlar, tedarikçiler) aktarabilmektedir.

 5. Kullanıcı, Tekkredi’nin Site’de yer alan Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Kişisel Verileri’nin muhafaza etmesine, kullanmasına, işlemesine, bankalar ve finans kuruluşları dahil, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik bulunan iş ortaklarına, tedarikçilerine veya hissedarlarına aktarmasına peşinen açıkça onay vermektedir.

 6. Kullanıcı, dilediği zaman Tekkredi’ye Site’de yer alan Başvuru Formunda belirtilen yollarla ve Başvuru Formunu kullanmak suretiyle başvurarak Kanun’un 11. Maddesi kapsamında (i) kendisine ait Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenen Kişisel Verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel Verileri eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların tamamlanmasını veya düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, (vi) Kişisel Verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, (viii) Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.

 7. Tekkredi, Kullanıcıdan gelecek yukarıda Madde 5.6’da yer alan talepleri içen başvurulara azami 30 (otuz) gün içerisinde cevap vererek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayacaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Ancak, başvuruya verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, Tekkredi her sayfa için Kullanıcıdan 1,00 (bir) TL işlem ücreti alacaktır. Kullanıcının cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesini istemesi halinde, Tekkredi, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edecek, Kullanıcı söz konusu ücreti ödeyecektir.

Diğer Hükümler

 1. Kullanıcılar, Tekkredi'nin işbu Kullanım Koşulları'nda ve Site’de yer alan diğer benzeri politika ve şartlarda, herhangi bir zamanda, Kullanıcılar’a bildirimde bulunmaksızın, dilediği değişiklikleri yapabileceğini ve değişikliklerin Site’de yayınlandıkları tarihlerden itibaren söz konusu değişikliklerle bağlı olacaklarını kabul ederler.

 2. Kullanıcılar, Site üzerinden aldıkları hizmetlerden doğan hak ve yükümlülüklerini, Tekkredi'nin yazılı izni olmaksızın, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemezler.

 3. Doğal afetler, yangın, savaş, seferberlik, isyan, grev, lokavt, resmi mercilerce alınmış kararlar, yaygın elektrik kesintisi, altyapı ve internet bağlantı sorunları, bilgisayar korsanı saldırısı gibi, Tarafların makul kontrolleri dışında gelişen ve/veya Tekkredi'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği benzeri haller mücbir sebep olarak kabul edilecektir.
  Mücbir sebeplerin varlığı halinde, Tekkredi açısından, temerrüt veya ifa etmeme vb. hallerden doğan herhangi bir yükümlülük söz konusu olmayacaktır.

 4. Tekkredi, yasal tebligat yolları ile tebligat yapma hakkı saklı kalmak üzere, elektronik haberleşme kanallarını kullanarak da Kullanıcılar’a geçerli şekilde bildirimde bulunabilir.

 5. İşbu Kullanım Koşulları Türk Hukuku’na tabi olup işbu Kullanım Koşulları'ndan kaynaklanan her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.