GİZLİLİK ve KULLANIM KOŞULLARI

Tekkredi.com, CSI Teknoloji Pazarlama Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi ("Tekkredi.com") tarafından oluşturulan ve işletilen bir web sitesidir ("Site"). Bireysel internet kullanıcıları ("Kullanıcı/lar") Site'yi kullanmaya başlamakla işbu kullanım koşullarını ("Kullanım Koşulları") kabul etmiş olurlar ve Tekkredi.com'un Site üzerinden verdiği hizmetlerden işbu Kullanım Koşulları'na tabi olarak yararlanırlar:

1. Genel Kullanım Esasları

1.1. Tüm Kullanıcılar, gerçek ad ve soyadlarını, TC Kimlik numaralarını, adreslerini, telefon numaralarını ve kendilerinden istenen diğer bilgileri Site sistemine girmek suretiyle Tekkredi.com'un sunduğu hizmetlerden yararlanabilirler. Ancak; 18 yaşını doldurmamış olanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanların Site'de işlem yapmaları için veli veya kanuni temsilcilerinin rızası gerekmektedir. Tekkredi.com, Kullanıcılardan her zaman ek bilgi ve belge isteyebilir.

1.2. Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları ile, Tekkredi.com tarafından Site üzerinden sunulan hizmetten yararlanmaları için, Tekkredi.com'un Kredi Kayıt Bürosu'ndan kendilerine ilişkin her türlü finansal bilgi ve raporu alması için gerekli her türlü izin, onay, bildirim ve diğer her türlü işlem ve eylemi vereceklerini/gerçekleştireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcıların, Kredi Kayıt Bürosu'na üye olmaması halinde mevcut kredileriyle ilgili banka unvanları Kredi Kayıt Bürosu'nca anonim olarak sunulacağı için, bu halde Kullanıcılar ayrıca ilgili banka isimlerini mevcut kredi bilgileriyle eşleştirerek Tekkredi.com'a sunacaklardır. Söz konusu yükümlülüğe uymayan Kullanıcılar Tekkredi.com tarafından sağlanan hizmetten yararlanamazlar.

1.3. Kullanıcılar, kendileri tarafından Site üzerinden veya başka araçlarla Tekkredi.com'a sunulan bilgi ve belgeler ile Tekkredi.com'un Kredi Kayıt Bürosu'ndan kendilerine ilişkin olarak edindiği bilgi ve belgelerin, Tekkredi.com tarafından bankalar ve finans kuruluşları dahil üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini kabul ederler.

1.4. Kullanıcılar, Site'yi kullanmak ve burada sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli koşulları sağladıklarını, Site'ye girdikleri ve Tekkredi.com'a sundukları her türlü bilgi ve belgenin doğru olduğunu, söz konusu bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, Site'yi kullanmadan önce söz konusu değişiklikleri Tekkredi.com'a bildireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, Site'ye yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceklerdir; aksi halde söz konusu bilgilerin girilmesinden doğan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacaktır. Bilgilerinde meydana gelen değişikliklerden Tekkredi.com'u zamanında haberdar etmeyen ve/veya yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi sunan Kullanıcı, Tekkredi.com'un bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

1.5. Kullanıcılar, Site'yi hukuka uygun amaçlarla ve yürürlükteki mevzuatı gözeterek kullanmak zorundadır. Kullanıcıların, Site'de yaptıkları her türlü işlem ve eylemden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Mevcut mali durumu olduğundan daha iyi göstermeye çalışmak, haksız menfaat elde etmek vb. amaçlarla yanlış, eksik ve yanıltıcı beyanlarda bulunmak, sahte isim, unvan ve belge kullanmak, Site üzerinde Tekkredi.com ve/veya üçüncü kişilerin haklarına tecavüz niteliğinde kullanımda bulunmak vb. her türlü eylem yasak olup bunlardan doğacak her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluk ilgili Kullanıcıya ait olacaktır. Tekkredi.com, Site'yi, bu tür işlem ve eylemler yaptığı düşünülen Kullanıcıların kullanımına kapatmak ve yetkili mercilere başvuruda bulunmak dahil olmak üzere uygun göreceği her türlü tedbiri alabilir. Kullanıcılar, ayrıca, Tekkredi.com'un bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

1.6. Site'de bir Kullanıcının hesabı/giriş bilgileri/şifreleri/e-posta adresleri ile yapılan her türlü işlem, ilgili Kullanıcı tarafından yapılmış geçerli bir irade açıklaması sayılır ve söz konusu Kullanıcı açısından hukuken bağlayıcıdır. Site'de yapılan her türlü işlemden doğan tüm ücret, vergi ve masraflar işlemi yapan Kullanıcı tarafından ödenecek olup, Tekkredi.com'un söz konusu ödemeleri yapmak zorunda kalması halinde, ilgili Kullanıcı Tekkredi.com'un yaptığı ödemeyi faiziyle birlikte Tekkredi.com'a ödeyecek, ayrıca Tekkredi.com'un bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin edecektir.

1.7. Kullanıcıların, Site'de yer alan ilgili araçlar vasıtasıyla Tekkredi.com'a görüş, öneri veya şikayetlerini iletmeleri halinde, bunlara dönüş yapıp yapmamak tamamen Tekkredi.com'un inisiyatifinde bulunmaktadır. Ayrıca, Tekkredi.com kendisine yöneltilen görüş, öneri ve şikayet bilgilerini kullanabilecek olup Kullanıcılar bu konuda Tekkredi.com'a karşı herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklardır.

1.8. Tekkredi.com, Site'de doğrudan veya dolaylı olarak, kendi kontrolü altında olmayan, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine, içeriklere ve/veya dosyalara bağlantı (link) verebilir. Tekkredi.com'un bunlarla ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, bilgi verme veya reklam amaçlı söz konusu bağlantılar açık veya zımni bir beyan veya garanti olarak yorumlanamaz.

1.9. Kullanıcılar, Site'nin kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temininden sorumludurlar. Site'nin kullanımından dolayı Kullanıcılara ait donanım ve/veya yazılımın zarara uğraması halinde Tekkredi.com'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 1.10. Kullanıcılar, işbu Sözleşme'ye taraf olmak ve Tekkredi'ye üye olarak kaydolmakla birlikte, vermiş olduğu iletişim bilgileri üzerinden (e-posta, cep telefonu) Tekkredi'nin Kullanıcılara Tekkredi ve hizmetleriyle ilgili ve Tekkredi üzerinden yapılan başvurularla ilgili bilgilendirme amaçlı SMS, e-posta ve telefon aracılığıyla ulaşabileceğini kabul eder. Kullanıcı tarafından Tekkredi'ye ilişkin e-posta, SMS veya telefon ile yapılan bilgilendirmelerin alınmak istenmemesi halinde, keyfiyet Tekkredi'ye info@tekkredi.com adresine e-posta atılarak bildirilerek bu bildirimlerin yapılmaması talep edilebilir.

2. Tekkredi.com Tarafından Sunulacak Hizmetin Esasları

2.1. Tekkredi.com, Kullanıcıların mevcut kredi ve diğer bilgilerini bankalar veya kredi veren diğer finans kuruluşlarına iletilmesi; bankalar veya kredi veren diğer finans kuruluşlarının, mevcut kredilerin konsolidasyonu ve yeniden yapılandırılması tekliflerinin Kullanıcılara iletilmesi; Kullanıcıların kendilerine sunulan teklifleri karşılaştırarak içlerinden uygun bulduklarını seçmeleri ve ilgili banka ve kredi veren diğer finans kuruluşuna başvuruda bulunmaları için elektronik bir platform sağlamaktadır. Bu kapsamda Tekkredi.com'un verdiği hizmet, Kullanıcılar ile banka ve kredi veren diğer finans kurumları arasında teklif verme, başvuru, vb. işlemlerin yapılması için elektronik platformun sağlanmasından ibarettir. Tekkredi.com'un verdiği hizmet, alım, satım, aracılık, temsilcilik, acentalık, mümessillik, ticari işler tellallığı, vekalet, kefalet, garanti, komisyonculuk veya diğer herhangi bir hukuki ilişki oluşturmamaktadır.

2.2. Tekkredi.com'un Kullanıcılara ait bilgileri anlaşmalı olduğu bankalar ve finans kuruluşlarına iletmesini takiben, bunlar, tamamen kendi inisiyatiflerinde olmak üzere, kredi konsolidasyon ve yeniden yapılandırma tekliflerini Site üzerinden ilgili Kullanıcıya iletilirler. Kullanıcılar, banka ve finans kuruluşları tarafından kendilerine iletilen kredi konsolidasyon ve yeniden yapılandırma tekliflerinden birini, kendi inisiyatifleri dahilinde, Site üzerinden seçerek başvuruda bulunabilirler. Kullanıcılar, Site üzerinden banka ve finans kuruluşlarına yaptıkları başvuruların, ilgili kredi kuruluşuna doğrudan yapılmış bir başvuru sayılarak buna ilişkin hukuki sonuçlar doğuracağını kabul ederler. Kullanıcılar, başvuruda bulunmalarının ardından, kredi konsolidasyon ve yeniden yapılandırma işlemlerinin yürütülerek tamamlanabilmesi için, banka formlarını ve teklifini kabul ettikleri bankayı yetkilendirme amaçlı diğer dokümanları imzalamak dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, mevcut kredilerin türüne göre gerekli olan tüm işlemleri yapmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2.3. Tekkredi.com, Site üzerinden bilgilerini sunan Kullanıcılara herhangi bir banka veya finans kuruluşu tarafından geri dönüş yapılacağına dair bir taahhütte bulunmadığı gibi, Site'nin kesintisiz işleyeceğini de taahhüt etmemektedir. Tekkredi.com'un, Site üzerinden verilen hizmetlerden dolayı ve hizmetlerle bağlantılı olarak Kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, hizmetin verilmediği, geciktirildiği, iyi bir kalitede verilmediği ve/veya kendilerinin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı vb. sebeplerle Tekkredi.com'dan hiç bir talepte bulunmayacaklardır.

2.4. Tekkredi.com, Site'de sunulan bilgilerin tamlığı, doğruluğu, güncelliği, Kullanıcılara iletilen kredi konsolidasyon ve yeniden yapılandırma teklifleri kapsamında sunulacak kredinin şartları, verileceği, hizmet kalitesi ve amaca uygunluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Site'de yer alan hiçbir bilgi ve içeriğe ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve garanti vermemektedir. Site üzerinde bulunan içerik ve sağlanan hizmetlere ilişkin olarak Tekkredi.com'un, bağlı şirketlerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Kredi tesisi ve kredi tesisinden doğan hak ve yükümlülükler dahil olmak üzere, Kullanıcıların mevcut kredilerinin konsolide edilmesi ve yeniden yapılandırılması kapsamında tüm sorumluluk kredi ilişkisinin taraflarına ait olup Tekkredi.com, söz konusu hukuki ilişkiye dahil değildir. Bu kapsamda, Kullanıcılar, kredi sözleşmesinin akdedilmemesinden veya kredi sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden dolayı Tekkredi.com'dan herhangi bir talepte bulunmayacaklardır. Tekkredi.com, yalnızca Kullanıcılardan gelen bilgilerin banka ve finans kuruluşlarına ve bu kuruluşlardan gelen bilgilerin Kullanıcılara iletilmesine hizmet edecek olan elektronik platformu sağlamaktadır. Tekkredi.com, kredi şartlarına ilişkin olarak Site'de yer alan bilgilerin en iyi ve/veya elverişli kredi teklifi olduğunu taahhüt etmemekte ve/veya söz konusu kredilere ilişkin bir öneride bulunmamaktadır.

2.5. Kullanıcılar, Tekkredi.com'un kendilerine herhangi bir bildirimde bulunmadan ve süre tanımadan, Site üzerinde bulunan içerikleri, yapılabilecek işlemleri, işlemlerin özelliklerini, sunulan hizmetleri, Site'nin kullanım amacını, Kullanıcılar tarafından kullanılma şekil ve şartlarını her zaman değiştirebileceğini, ayrıca Site'yi işletmeyi durdurabileceğini, Site'yi sonlandırabileceğini veya tamamen kendi takdiri dahilinde olmak üzere belli Kullanıcılara hizmet vermeyi durdurabileceğini kabul ederler.

3. Fikri Mülkiyet Hakları ve Gizlilik

3.1. Site'nin tüm hakları Tekkredi.com'a aittir. Site içeriğinde bulunan yazılım ürünleri, dosyalar, veri tabanları, kataloglar, metinler, resimler, görsel ve işitsel imgeler vb. fikir ürünleri Tekkredi.com'un yazılı izni olmadan kişisel ve/veya ticari amaçla kopyalanamaz, tekrar üretilemez, işlenemez, çoğaltılamaz, kaynak koda dönüştürülemez, ayrıştırılamaz, kullanılamaz ve dağıtılamaz.

3.2. Tekkredi.com, Kullanıcılar tarafından Site üzerinden veya başka araçlarla Tekkredi.com'a sunulan bilgi ve belgeler ile Kredi Kayıt Bürosu'ndan Kullanıcılara ilişkin olarak edindiği bilgi ve belgeleri üçüncü kişilerle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde saklayabilir, kullanabilir ve işleyebilir. Tekkredi.com, daha kaliteli hizmet vermek, Kullanıcıların davranış alışkanlıklarına göre daha efektif teklifler sunmak ve Kullanıcıların güvenliğini sağlamak için Site üzerinden işlem yapan kullanıcıların hareketlerini kayıt altına almakta serbesttir. Site'yi kullanmaya başlamakla, Kullanıcılar, Site üzerindeki işlemlerinin kayıt altına alınabileceğini ve bu kayıtların derlenmesi sonucu elde edilen bilgilerin anonimleştirilerek istatistikler üretilmesinde kullanılabileceğini, ticari sırlar hariç olmak üzere, söz konusu bilgilere ilişkin fikri mülkiyet haklarının münhasıran Tekkredi.com'a ait olduğunu, bu konuda Tekkredi.com'dan herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddede belirtilen haller dışında, Tekkredi.com Kullanıcılara ilişkin olarak elde etmiş olduğu bilgileri, gizli tutacak, Site'de sunduğu hizmetin amaç ve gerekleri dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Tekkredi.com ile paylaşılmadan önce herhangi bir şekilde kamuya açık hale gelmiş bilgiler ve yasal olarak açıklanması zorunlu olan bilgiler gizlilik yükümlülüğünün dışındadır.

3.3. Kullanıcılar, Site kullanımları sırasında Tekkredi.com, Site, diğer Kullanıcılar ve ilgili banka ve finans kuruluşlarıyla ilgili olarak edindikleri bilgileri gizli tutmayı, her ne sebeple olursa olsun üçüncü kişilere ifşa etmemeyi ve amaçları dışında kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4. Diğer Hükümler

4.1. Kullanıcılar, Tekkredi.com'un işbu Kullanım Koşulları'nda ve Site'de yer alan diğer benzeri politika ve şartlarda, herhangi bir zamanda, Kullanıcılara bildirimde bulunmaksızın, dilediği değişiklikleri yapabileceğini ve değişikliklerin Site'de yayınlandıkları tarihlerden itibaren söz konusu değişikliklerle bağlı olacaklarını kabul ederler.

4.2. Kullanıcılar, Site üzerinden aldıkları hizmetlerden doğan hak ve yükümlülüklerini, Tekkredi.com'un yazılı izni olmaksızın, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemezler.

4.3. Doğal afetler, yangın, savaş, seferberlik, isyan, grev, lokavt, resmi mercilerce alınmış kararlar, yaygın elektrik kesintisi, altyapı ve internet bağlantı sorunları, bilgisayar korsanı saldırısı gibi, Tarafların makul kontrolleri dışında gelişen ve/veya Tekkredi.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği benzeri haller mücbir sebep olarak kabul edilecektir.
Mücbir sebeplerin varlığı halinde, Tekkredi.com açısından, temerrüt veya ifa etmeme, vb. hallerden doğan herhangi bir yükümlülük söz konusu olmayacaktır.

4.4. Tekkredi.com, yasal tebligat yolları ile tebligat yapma hakkı saklı kalmak üzere, elektronik haberleşme kanallarını kullanarak da Kullanıcılara geçerli şekilde bildirimde bulunabilir.

4.5. İşbu Kullanım Koşulları Türk Hukukuna tabi olup işbu Kullanım Koşulları'ndan kaynaklanan her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.